KMIL

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

KLINIKA – VÝZKUM – INFORMACE – PŮVODNÍ PRÁCE – PŘEHLEDY – KAZUISTIKY

Interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Časopis je indexován a excerptován v databázích Medline/Index Medicus, Embase/Excerpta Medica Database a Scopus.

Archiv:

Ročník 29, rok 2023 (obsahuje obsahy článků)

Ročník 28, rok 2022 (obsahuje celá čísla)

Ročník 27, rok 2021 (obsahuje celá čísla)

Ročník 26, rok 2020 (obsahuje celá čísla)

Ročník 25, rok 2019 (obsahuje celá čísla)

Ročník 24, rok 2018 (obsahuje souhrny článků)

Ročník 23, rok 2017 (obsahuje souhrny článků)

Ročník 22, rok 2016 (obsahuje celá čísla)

Ročník 21, rok 2015 (obsahuje celá čísla)

Ročník 20, rok 2014 (obsahuje celá čísla)

Ročník 19, rok 2013 (obsahuje celá čísla)