LAS™

LAS™ - Látalův Anaerobní Systém

SYSTÉM PRO KULTIVACI V DEFINOVANÉ ATMOSFÉŘE

je určen především k zajištění řádné mikrobiologické kultivace v definované plynové atmosféře (anaerobní, mikroaerofilní a v atmosféře se zvýšeným podílem oxidu uhličitého), dále k prodlouženému uchovávání kultivačních půd, ale i předmětů po sterilizaci či lyofilizaci.

Jednotlivé aplikace systému LAS™ byly navrženy s ohledem na maximální využití možností, které systém nabízí.

Systém LAS™ je technické zařízení konstruované k odsátí vzduchu, plynu nebo směsi plynů z uzavřeného prostoru, tzv. vakuovací komory, pomocí výkonné elektrické rotační vývěvy (vakuování) a případné naplnění vakuovací komory plynem definovaného složení, kvality a objemu z připojené plynové láhve (plynování).

Aplikace systému LAS™

 • bakteriologická kultivace v anaerobní atmosféře
 • stanovení citlivosti/rezistence anaerobních bakterií difuzním diskovým testem
 • stanovení citlivosti/rezistence anaerobních bakterií standardní diluční mikrometodou (STD MIC)
 • stanovení citlivosti/rezistence anaerobních bakterií systémem E-test®
 • kultivace identifikačních setů v anaerobní atmosféře
 • kultivace v atmosféře se zvýšeným podílem oxidu uhličitého
 • kultivace v mikroaerofilní atmosféře
 • uchování neinokulovaných kultivačních médií
 • uchování lyofilizátů
 • uchování kontrolních vzorků potravin
 • uchování předmětů po sterilizaci