COPAN Italia S.p.A.

COPAN Italia S.p.A.

COLLECTION AND PRESERVATION FOR ANALYSIS

S pověstí pro inovace, je COPAN světovým lídrem odběrových a transportních systémů. COPAN, nebo-li COllection and Preservation for ANalysis, pomohl revoluci preanalytického světa vynálezem patentované technologie tzv. flokování.

FLOQSwabs ™, Eswab ™ a UTM ™ Viral Transport spojují kvalitu tradičních i moderních mikrobiologických testů prostřednictvím zdokonalené dynamiky tekutin, umožňující automatickou eluci vzorku do tekutého média – Liquid Based Microbiology (LBM™).

COPAN nedávno vstoupil na pole laboratorní automatizace v bakteriologii. S WASP® a WASPLab ™ a je uznáván jako lídr na světovém trhu i v této oblasti.

Společnost Copan nabízí širokou škálu odběrových a transportních systému pro:

  • klinickou mikrobiologii – řada odběrových, transportních a pomnožovacích systémů

  • genetickou medicínu – řada Human DNA Free FLOQSwabs™

  • forenzní laboratoře – řada 4N6FLOQSwabs™crime scene

  • kontrolu sterility prostředí – řada pro sběr vzorků dle ISO 18593:2004

eSwab™

Jediný víceúčelový odběrový a transportní sytém pro „ztekucení“ vzorků (LBM™), který udržuje životaschopnost aerobních, anaerobní a náročných bakterií po dobu až 48 hodin při pokojové i při uchování v lednici (GC až 24 hodin).

eSwab ™ je otevřená platforma vhodná pro automatizaci, gramovo barvení, tradiční kultivaci a molekulární testy.

S flokovaným tamponem a 1 ml modifikovaného tekutým médiem Amies, umožňuje eSwab™ uvolnění celého vzorku do média, čímž poskytne laboratoři odpovídající množství kapalného vzorku, který může být použit pro více testů z jediného odběru od pacienta.

Představuje ideální odběrový a transportní systém pro automatizované zpracování, jako je například WASP®: Walk-Away Specimen Processor.

Brožura eSwab™ v anglickém jazyce