Diagnostika

IVD - in vitro diagnostika

po překladu z latiny znamená diagnostiku ve skle. Jde o určení nemoci mimo živý organismus vyšetřením odebraného vzorku tekutiny nebo tkáně ve zkumavce, misce, jamce mikrotitrační destičky nebo na podložním skle. Odebraný vzorek od pacienta je obvykle odesílám do příslušné laboratoře. IVD jsou základem všech klinických laboratorních oborů, jejich podstatou je zkoumání substatncí v tělních tekutinách, mikroskopické hodnocení buněk, pěstování bakteriálních kultur pocházejících z odebraného vzorku. Bez diagnostik se dnešní moderní medicína neobejde. IVD musí vyhovovat relevantním požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 56/2015 Sb. IVD musí absolvovat odpovídající způsob posouzení shody, na základě kterého je vydáno ES  prohlášení o shodě a každý výrobek opatřen označením CE.