Becton Dickinson Int.

Becton Dickinson Int.

PŘEDNÍ VÝROBCE HEMOKULTIVAČNÍCH A MYKOBAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTIK

Podle odhadů je každoročně na celém světě zaznamenáno 18 milionů případů sepse.1

Každou minutu umírá z důvodu sepse 14 osob.2

Každá hodina zpoždění při zahájení podávání účinného antibakteriálního prostředku může zvyšovat riziko smrti o 7,6 %.3

Hemokultivace

BD je více než 40 let vedoucím výrobcem produktů pro hemokultivaci na světě. BD BACTECTM kultivační média nabízejí zvýšenou výtěžnost izolátů ze vzorků krve a jiných sterilních tělních tekutin. Ve svém portfoliu nabízí široký rozsah v současnosti dostupných kultivačních médií pro aerobní, anaerobní kultivaci, pediatrické a speciální kultivační média pro kultivaci kvasinek a plísní nebo mykobakterií:

 • Standard Aerobic/F a Anaerobic/F – pro kultivaci bakterií a plísní
 • Plus Aerobic/F a Anaerobic/F – s obsahem resinu, doporučováno u pacientů s antimikrobiální léčbou.4
 • Lytic/10 Anaerobic/F – zlepšení výtěžnosti způsobené přítomností saponinu (menší počet falešně pozitivních a negativních výsledků).4
 • PEDS PLUS/F – s obsahem resinu, pro vzorky pediatrických pacientů nebo jiných vzorků s malým objemem krve nebo sterilních tělních tekutin. Doporučováno u pacinatů s antimikrobiální léčbou.4
 • Mycosis IS/F – za účelem zajištění lepší selektivní izolace kvasinek, hub a plísní u neutropenických pacientů nebo pacientů s oslabenou imunitou.4
 • Myco/F Lytic – neselektivní izolace mykobakterií a kvasinek u pacientů s HIV/AIDS. Používáno jako doplňkové médium k Plus Aerobic/F mediu. Nevyžaduje přidávání suplementů.
 • Kultivační suplement BD BACTECTM FOSTM – zlepšuje růst mikroorganismů ve sterilních tělních tekutinách jiných než krev a kompenzuje absenci krve a nahrazuje použití krve dárce za účelem kultivace náročných organismů, jako jsou Haemophilus spp a Neisseria spp.

Kultivace mykobakterií

BD Bactec MGIT kultivační systémy pro diagnostiku in vitro určené pro rychlou detekci a testování citlivosti mykobakterií z klinických vzorků, s výjimkou krve a moči.

 • BBL MTIG – zkumavka pro indikaci množství namnožených mykobakterií
 • BBL MGIT OADC – suplement s obohacovadlem
 • BBL MGIT PANTA – supplemet s antibiotickou směsí
 • MGIT TBc Identification Test – rychlé chromatografické imunostanovení pro kvalitativní zjištění antigenu Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc) ve zkumavkách BD MGIT
 • BACTEC MGIT 960 SIRE – sada pro testování antimykobakteriální citlivosti u Mycobacterium tuberculosis
 • BACTEC MGIT 960 PZA Kit – sada pro testování antimykobakteriální citlivosti u Mycobacterium tuberculosis

 

1Global Sepsis Alliance. International Organizations Declare Sepsis a Medical Emergency: issued by an expert panel representing 20 adult and pediatric intensive care societies, 2010.

2Daniels R. Surviving the first hours in sepsis: getting the basics right (an intensivist´sperspective). Jurnal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011; 66 (suppl2): ii11-ii23.

3Kumar A, Roberts D, Wood KE, Light B, Parrillo JE, Sharma S, Suppes R, Feinstein D, Zanotti S, Taiberg L, Gurka D, Kumar A, Cheang M. Duration of hypotension before initiation of effective antimocrobial therapy is critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med, 2006: 34: 1589-96.

4V případě diagnostiky sterilních tělních tekutin jiných než krev je třeba do lahvičky přidat suplement BD FOSTM (netýká se lahviček Myco/F Lytic).