Studia Pneumologica et Phthiseologica

Studia Pneumologica et Phthiseologica

Časopis České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti

Časopis Studia pneumologica et phthiseologica (SPP) s více než 80 letou tradicí, začal vycházet v roce 1939 pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce 1945 začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku 1973. V roce 1974 byl přejmenován na Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, od 53. ročníku – tj. od roku 1993 vychází pod svým dnešním názvem SPP. Časopis střídavě vycházel na Slovensku a v Čechách, koncem roku 2001 přešel časopis do České republiky, kde ho od roku 2002 vydává nakladatelství Trios. SPP vychází 6x ročně, vždy koncem každého sudého měsíce. SPP jako vědecké periodikum si zakládá na recenzním řízení, které je anonymní. Každý článek posuzují dva nezávislí recenzenti. Na základě oponentských posudků redakční rada schvaluje články k publikaci, nebo posílá texty zpět autorům k úpravám, nebo zamítne jejich otištění.

SPP je oficiálním časopisem České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Náplní časopisu je poskytovat informační servis všem, kteří se zabývají nemocemi dýchacího ústrojí. Uveřejňujeme původní práce našich i zahraničních autorů, přehledové články o aktuálních problémech pneumologie i krátká sdělení. Naší snahou je rozšířit témata i o společné mezioborové problémy s internisty, hrudními chirurgy, onkology a dalšími odbornostmi.

Časopis dostávají všichni pneumologové v ČR, mají ho předplacený v rámci členství. A také pneumologům na Slovensku je od roku 2006 distribuován v rámci členství v SPFS. Dá se tedy říci, že se časopis dostane do rukou všem pneumologům. Dále časopis SPP odebírají plicní chirurgové, onkologové, praktičtí lékaři, internisté, alergologové, firmy a také knihovny v celé ČR a lékařské knihovny. Časopis je rozesílán poštou distribuční firmou. Od léta 2005 vede časopis šéfredaktor prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Redakční rada

Šéfredaktor:
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Zástupce šéfredaktora:
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Členové:
Doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
MUDr. Štefan Laššán, PhD.
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.
MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Redakce:

Mgr. Sabina Janovicová, DiS.