MKM™

Kultivační média MKM™

HOTOVÁ MÉDIA PRO MIKROBIOLOGICKOU KULTIVACI

Jsou jednou ze základních podmínek úspěšné mikrobiologické diagnostiky. Společnost TRIOS se v roce 2003 rozhodla následovat celosvětový trend a jako první v České republice začala poskytovat komerčně vyráběná kultivační média.

MKM™ – mikrobiologická kultivační média

Je řada vysoce kvalitních kultivačních médií, připravovaných z dehydratovaných základů renomovaných výrobců (např. Becton Dickinson®, Merck® a Oxoid®) a svým spektrem pokrývá plně potřeby klinických, průmyslových i veterinárních laboratoří. Média jsou plněna do plastových nosičů (Petriho misek o průměru 90 mm, 60 mm, 120 x 120 mm, vč. otiskových misek, zkumavek různých velikostí) a do skleněných lahví různých objemů.

– média obsahující krev
– média ke stanovení citlivosti
– selektivní média a speciální média
– média pro kultivaci mykobakterií
– tekutá média ve zkumavkách
– zkumavková identifikační média
– roztoky a barviva
– fyziologické roztoky a ostatní tekutá média
– tuhá média k rozplnění

Výroba MKM™ je certifikovaná pro „produkci kultivačních médií pro růst a diagnostiku mikroorganismů“ dle EN ISO 9001:2009. Laboratoř výstupní kontroly je navíc samostatně akreditovanou zkušební laboratoří dle ISO/ IEC 17025:2015.

„Nenabízíme jen produkt, ale službu!“

Zástupci společnosti si uvědomují, že přechod od laboratorní přípravy k nákupu hromadně připravovaných médií není jednoduchý a může přinášet pro konečného uživatele jistá rizika, spojená se závislostí na dodavateli a s nutností 100% garance dodávek a jejich kvality. Věříme však, že vás naše nabídka zaujme natolik, že se ve smyslu nadsázky našeho reklamního sloganu „Vařte už jen nedělní oběd …“ stanete dalšími spokojenými odběrateli našich výrobků.

Samostatnou řadou jsou pak sety ke stanovení minimální inhibiční koncentrace antimikrobiálních přípravků – viz Sety MIC.

Kontrola kvality dodávaných produktů: