QC Protokoly

Protokoly o kontrole kvality MKM™ jsou dostupné ve formátu PDF a stáhnou/zobrazí se automaticky po zadání MKM kódu a označení šarže malými písmeny a bez mezer (např. x12345 m12345).