WASPLab®PhenoMATRIX ™ – nové www stránky

WASPLab®PhenoMATRIX ™ – algoritmy umělé inteligence PhenoMATRIX ™ analyzují růst kolonií, morfologii, barvu či hemolýzu  a pomocí vlastních interpretačních pravidel uživatele spojují výsledky s klinickými údaji o pacientech a umožňují interpretaci a segregaci odečítaných Petriho misek.

V uvedeném odkazu najdete brožuru, video, novinky.

https://focus.copangroup.com/phenomatrix/