NEW – CROMagar Mastis

CHROMagarTM Mastitis je nový komerčně dostupný nástroj pro rychlou a jednoduchou diferenciaci hlavních bakterií způsobujících infekci mastitidy. Je dodáván jako sada dvou různých médií, jedno pro gram pozitivní bakterie a druhé pro gram negativní bakterie.

Nedostatečná kontrola šíření infekce mastitidy u skotu je známá jako příčina těžkých ekonomických ztrát producentům mléka a mlékárenskému průmyslu. Mastitida způsobuje snížení množství a kvality
produkce mléka, zvýšené veterinární výdaje v důsledku nadměrného užívání léků, zvýšené riziko
residuí v mléce nebo masu a v důsledku toho možnost poškození veřejného zdraví.

Odhadované náklady na infekci klinické mastitidy se pohybují od 178 do 489 $ v závislosti na cenách mléka, úrovni produkce u postižených krav a stadia laktace, kdy došlo k onemocnění. Ve skutečnosti nejvíce běžnými příčinami užívání antibiotik u dojnic jsou léčba a prevence mastitidy.
Aby se zabránilo necílenému užívání antibiotik u skotu a snížilo se ekonomické zatížení
klinické mastitidy, je zásadní zavést na farmě rychlou identifikaci mléčných patogenů.

Pří zájmu se obraťte na naše obchodní zástupce nebo objednávkové centrum: objednavky@trios.cz