Oznámení v rámci krize Covid-19

Vážení obchodní partneři,
Obracíme se na vás s informací a žádostí o spolupráci a pochopení. Nejen Česká republika ale i
okolní státy zavádějí různá opatřeni v rámci vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s globální krizí
Covid-19, která mají dopad i na naše služby, zejména výrobu kultivačních médií:
– Karanténí opatření pro některé pracovníky výroby
– Omezení prodeje ochranných prostředku (zejména rukavic a roušek)
– Omezovaní dopravy mezi státy
Dovolujeme si vás tedy požádat o zaslaní vašich objednávek striktně do úterý 12.00 hod, tak
abychom mohli zabezpečit výrobu i s omezeným personálem.
Také, prosím zvažte nezbytnou šíří sortimentu k objednání a pokud možno zaměřte se na
nejběžnější média – viz níže. Prozatím je zajištěno zboží na cca 2 týdny v rozsahu a množství
obvyklém, kromě otiskových misek a s omezením misek o průměru 60 mm (pro tyto si vyhrazujeme
právo nahradit miskou o průměru 90 mm). Dodávky jsou stále v očekávání.
Podle délky opatření si Vás dovolujeme upozornit, že v rámci tohoto krizového režimu si vyhrazujeme
v nezbytně nutných případech právo přednostně plnit požadavky klinických laboratoří, právo dodávat
variantní média (např. produkty společnosti BD místo MKM nebo naopak), právo zaměnit nosiče
(například místo velké zkumavky použít zkumavku střední a naopak), právo přerozdělit množství
produktů mezi zákazníky. Pokud budou opatření trvat déle nebo dojde k výrazné změně v našich
možnostech budeme přednostně zabezpečovat výrobu a dodávky hlavních kultivačních médií např.
Columbia krevní agar, Muller Hinton agar, MacConkey agar/ Endo agar, Sabouroud agar s CMP, DC
agar, Schaedler agar, Mueller Hinton agar s koňskou krví, Játrový bujon, Selenitový bujon,
Fyziologický roztok.
Pokud je to tedy možné, omezte objednávky na tato média a prosím, rozhodně nenavyšujte svoji
běžnou spotřebu. Nebyli bychom schopni požadavky vykrývat a zatížili bychom naše pracovníky na
objednávkovém centru, kteří by museli řešit přerozdělování.
V rámci technického servisu, prosím, omezte své požadavky pouze na naléhavé opravy. Běžné
preventivní kontroly (BTK, atd.) si vyhrazujeme neprovádět a, prosím, odsuňte jejich objednávky až
na dobu po ukončení nouzového stavu.
Děkujeme za porozumění a akceptovaní tohoto námi nezaviněného diskomfortu.
Za společnost TRIOS, spol. s r.o.,
Eva Bazgerová
Dne 16.3.2020