COLOREX Yersinia

Chromogenní médium k detekci a přímé diferenciaci patogenních kmenů Y. enterocolitica.

Yersinia enterocolitica je jedním z nejběžnějších patogenů pocházejících z potravin. V mnoha zemích, Y. enterocolitica zastínila shigely a přiblížila se k salmonelám a citrobakterům jako převládající příčina akutních enterokolitid. Nicméně, jen několik kmenů Y. enterocolitica je patogenních pro člověka. Tyto patogenní kmeny Y. enterocolitica patří k biotypům 1B, 2, 3, 4 a 5, zatímco biotyp 1A je nepatogenní ale velmi rozšířený v prostředí.

Vlastnosti média:

  1. Vysoká specificita pro kolonie fialové barvy

Na běžném kultivačním médiu jako je CIN agar roste často ostatní flora např. Citrobakter v podobných červených koloniích jako Yersinie, což generuje práci a další náklady spojené s identifikací falešně pozitivních kolonií. Díky COLOREX Yersinia, kde pouze patogenní kmeny Y. enterokolitica rostou ve fialových koloniích, je toto zatížení laboratoře eliminováno.

Na běžných kultivačních médiích jako je CIN agar, rostou patogenní a non-patogenní biotypy v podobných koloniích. Na médiu COLOREX Yersinia jsou patogenní biotypy s jasnou fialovou barvu rozlišitelné na první pohled od nepatogenních biotypů, které rostou v koloniích kovově modré barvy.

  1. Vysoká selektivita

Ostatní flora je na médiu COLOREX Yersinia dramaticky redukována, což umožňuje snadnější odečítání vzorků. Laboratoř může koncentrovat své úsilí a zdroje na suspektní kolonie, které mají reálný potenciál patogenity.